Info voor de leden

Op deze pagina plaatsen we informatie die voor onze leden van nut kan zijn.

Bezorg ons uw e-mailadres

Het ErfgoedBLAD brengen wij graag aan huis, of we sturen het op. Het is echter voor de bestuursleden niet leefbaar om ook de ErfgoedBRIEF bij iedereen in de bus te stoppen, zeker niet meer met het huidige ledenaantal. Wij versturen die brief dus bij voorkeur via e-mail.

Mogen we daarom aan de leden wiens e-mailadres we niet bezitten, vragen of zij ons dit meedelen.

Het spaart ons veel papier en inkt en ook een berg werk. De mogelijkheid om op onze webstek te kunnen inloggen is bovendien aan uw e-mailadres gekoppeld dus ook u wint erbij. Alvast bedankt!