Gezocht

De Erfgoedcel is altijd op zoek naar enthousiaste zielen die ons een handje willen helpen. Wie interesse heeft in erfgoed en een beetje van zijn tijd wil steken in mee activiteiten organiseren, of in materiaal archiveren, is altijd welkom!

Iedereen heeft, vaak zonder het te beseffen, materiaal in huis dat waardevol is voor de Erfgoedcel. Doodsbrieven, bidprentjes, foto's (klasfoto's, foto's van gebeurtenissen, foto's van gebouwen), oude prentkaarten, oude trouwboekjes, ... In plaats van dat alles bij het oud papier te gooien, kan u het aan de Erfgoedcel schenken.
Bedenk ook dat 'oud' niet noodzakelijk 'heel oud' hoeft te zijn. Op een foto van slechts tien jaar oud kan een gebouw te zien zijn dat er nu niet meer staat, wat die foto meteen al zeer interessant maakt.

Informatie is ook zeer gegeerd. Iedereen weet wel iets over Kapelle-op-den-Bos, Ramsdonk of Nieuwenrode dat nergens geschreven staat, en dat dringend moet neergeschreven worden voor het verloren gaat. En in dat geval hopen we dat u het voor ons wil neerschrijven of vertellen, zodat we het een plaatsje kunnen geven in ons archief.

Wie bezorgt ons Thuiskrantje 3 van Woonzorgcentrum Akapella?

Het ter beschikking stellen van de Thuiskrantjes van Woonzorgcentrum Akapella is ondertussen beëindigd. Natuurlijk zullen we in de toekomst de nieuwe krantjes blijven plaatsen, maar wat er reeds verschenen is, staat nu allemaal op de webstek.
Er is echter een klein probleem. Thuiskrantje nummer 3 is niet meer te vinden. Het is vermoedelijk in het najaar van 2000 verschenen. Wie kan ons dit krantje bezorgen of uitlenen zodat we het ook in elektronische vorm voor het nageslacht kunnen bewaren?

Opsporing verzocht: wie is wie op de foto's?

De Erfgoedcel bewaart niet alleen zomaar oude foto's. Doel is om personen op foto's te situeren, of de verhalen die bij de foto's horen te reconstrueren. We hebben hiervoor hulp nodig en daarom plaatsen we regelmatig oude foto's op het internet, met de vraag naar specifieke informatie. De foto's kan u hier bekijken.
Specifiek voor klasfoto's van Kapelse scholen, hebben we hier een plaatsje voorzien, waar we klasfoto's plaatsen waarop we niet iedereen kunnen identificeren. Wie wil en kan helpen: GRAAG!

Bijnamen

Vroeger kenden de mensen elkaar eerder bij hun bijnaam dan bij hun echte naam. Die manier van naamgeven is sinds een aantal decennia geleden spijtig genoeg niet meer van onze gewoonte. Al die oude bijnamen en hun betekenis zijn ook deel van ons erfgoed. De Erfgoedcel wil hier zoveel mogelijk van recupereren door een lijst aan te leggen van Kapelse bijnamen.
Kent u nog bijnamen en kan u er de betekenis of herkomst aan vastplakken en indien mogelijk ook de werkelijke naam van diegene bij wie de bijnaam behoort/behoorde? Dan zouden wij het op prijs stellen al u ons die informatie zou willen bezorgen. Alvast bedankt!

Gezocht: de twee ontbrekende slachtoffers van de munitie-ontploffing van 14 november 1918

In ons artikel over de munitie-ontploffing van 14 november 1918 (te lezen bij de artikels) plaatsten we bij 18 van de 20 slachtoffers het bidprentje. Twee bidprentjes ontbreken echter nog. Graag hadden we dit artikel met de ontbrekende prentjes vervolledigd. Wie kan ons aan (scans van) deze prentjes helpen?

Van de volgende personen zoeken we nog het prentje: