Woonzorgcentrum Akapella

De Erfgoedcel houdt zich bezig met het verzamelen van erfgoedmateriaal. We denken hierbij niet alleen aan foto's, brieven, kaarten en andere documenten maar ook aan verhalen en anekdoten van mensen die "het hebben meegemaakt". Deze verhalen zullen voor sommigen nog vers in het geheugen liggen, terwijl anderen ze zullen ervaren als iets uit een ver verleden. Een voorbeeld hiervan zijn de jeugdherinneringen van de bewoners van Woonzorgcentrum "Akapella" vzw. Voor deze bewoners wordt een maandelijkse reminiscentie georganiseerd. Minstens eenmaal per maand komen een aantal bewoners van het woonzorgcentrum bijeen om te praten over een onderwerp dat op dat ogenblik binnen de gemeente actueel is maar dan met het zwaartepunt op hoe het vroeger was. Voorbeelden hiervan zijn: de plaatselijke kermis, Allerheiligen, honderdjarigen, bijnamen van mensen, enz.
De gesprekken worden opgenomen en bewaard. Ook wordt een tekstuele transcriptie gemaakt zodat duidelijk blijft bij wie de stemmen horen. Op die manier hopen we tot interessante verhalen te komen die vandaag nog veel mensen doen terugdenken aan hun jeugd, en die morgen ongetwijfeld van onschatbare waarde zullen zijn bij het samenstellen van de plaatselijke geschiedenis.

Thuiskrantjes Woonzorgcentrum Akapella

Woonzorgcentrum "Akapella" vzw brengt een eigen tijdschrift - de Thuiskrant - uit omtrent het reilen en zeilen van de bewoners. Deze thuiskrantjes mogen we hier publiceren. Om de grootte van de bestanden hanteerbaar te houden, hebben we de resolutie van de foto's verlaagd t.o.v. het origineel. Sommige foto's zijn daardoor wat minder duidelijk, maar wie dat wenst kan op verzoek altijd een scherpere kopie van een bepaalde foto bekomen.
De krantjes worden gepubliceerd met respect voor de privacy van bewoners, personeel en andere betrokkenen. Wie van mening is dat dit recht geschonden wordt, kan op eenvoudig verzoek bepaalde gegevens laten verwijderen.

Jaargang 4
Jaargang 3
Jaargang 2
Jaargang 1